Sunday, December 6, 2009

BUDAYA ILMU

Kepada semua pembaca yang dikasihi... Sesungguhnya langkah pertama untuk menguasai ilmu adalah dengan membaca. Jadi perkara pokok dan utama yang perlu kita semaisuburkan dalam jiwa adalah budaya membaca. Namun realiti yang berlaku di Malaysia khususnya orang melayu belum memperlihatkan kewujudan budaya membaca yang menjadi teras penguasaan ilmu pengetahuan secara serius dan meluas kerana pemikiran masyarakat terutama PELAJAR hanya belaar untuk lulus dalam peperiksaan atau lebih mudah kita katakan, "membaca tatkala perlu sahaja". Perkara ini harus diberi perhatian secara menyeluruh kerana di kebanyakan rumah dan tempat kerja masih kurang ruang untuk membaca. Di samping itu, kempen yang dijalankan tidak bersungguh-sungguh hingga matlamat kempen tidak tercapai. Namun, masalah utama masyarakat kita ialah kekangan masa untuk diluangkan untuk membaca buku atas desakan kesibukan pekerjaan dan tugas masing-masing. Oleh itu, sudah tiba masanya, kita mengubah paradigma dengan berpegang bahawa menuntut ilmu itu satu kemestian dan membaca itu satu budaya yang mulia..

No comments: