Tuesday, May 26, 2009

Virus PENDIDIKAN Sekular

Sistem Pendidikan masa kini yang berteraskan pencapaian akademik telah melupakan kebolehan dan kemampuan seseorang di dalam aspek lain. Contoh ketara adalah kegilaan masyarakat mengejar deretan 'A' dalam akademik menyebabkan aspek pembinaan sahsiah terpinggir. Kecenderungan itu turut mengocak sistem pendidikan agama dan sekolah pondok. Niat yang ditanam di jiwa anak-anak tersasar jauh. Matlamat mengejar pencapaian akademik menyebabkan natijah utama terabai.

No comments: